1.هر چه فکر شما بزرگتر باشد به همان اندازه بیشتر به افکار دیگران احترام می گذارید. "پاسکال"

2. هرگز به کسی که به تو اعتماد کرده خیانت نکن. "جکسون براون"

3. اگر در بند روزمرگی شوید نمی توانید گامی به سوی بهروزی بردارید.

4. بیش از حد توان خود کاری انجام ندهید.

5. بهترین روش درمان خشم، تأخیر و صبر است. "سنکا"

6. نیکو سوال کردن، نصف علم است. "پیامبر اکرم (ص)"

7. عشق بزرگترین چالش و بزرگترین موفقیت است. "مارک فیشر"

8. خیلی ها تا فقیر نشوند قدر پولشان را نمی دانند، بقیه با وقتشان چنین اند. "گوته"

9. خوشبختی و شادی باید مانند سلامتی به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود.  "دکتر جرج دوبوا"

10. درون خود را زیبا کنید، تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود. "سقراط"

11. با سلام کردن به افراد، به آنها می فهمانیم برایشان اهمیت و ارزش قایل هستیم. "مارسل بلیوو"

12. از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی. "دیباک چوپوا"

13. اهل خرد، پیشتاز روزگار خویش اند.

14. خداوند به افراد متواضع عشق می ورزد. "جی.پی.وسوانی"

15. هیچ گاه به اندازه زمانی که به خاطر آرمانی عالی شکست خورده اید به پیروزی نزدیک نبوده اید.

16. دوستان جدید پیدا کنید اما دوستان قدیمی را هم حفظ کنید، اینها نقره و آنها طلا هستند. "پرمودا باترا"

17. دست کم سه بار در روز چشمانتان را به آسمان بدوزید و به خدا بیندیشید. "نورمن وینسنت پیل"

18. به خاطر سختی کارها نیست که ما جرأت نمی کنیم، چون ما جرأت نمی کنیم کارها سخت می شوند. "سنکا"

19. خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بی وقت هیبت ببرد. "سعدی"

20. انسان هایی که برای رضای خدا تواضع می کنند خدا آنها را رفیع می گرداند. "امام علی (ع)"

21. برای آگاهی از استعدادها و محدودیت هایتان، هیچ کس مناسب تر از خودتان نیست.

22. یک تصمیم، برای تغییر یک سرنوشت کافی است.

23. برای شاد کردن دیگران، آرزوهایشان را بفهم. "اپیکور"

24. قدر عافیت کسی داند که با مصیبت گرفتار آید. "سعدی"

25. بسیاری از آرزوهایمان را می توانیم با نشان دادن توانمندی خویشبه آسانی به دست آوریم.

26. نداشتن نظم و ترتیب در کارها نتیجه ای جز اتلاف وقت و سردرگمی ندارد. "نورمن وینسنت پیل"

27. مبادا که دلت از آموختن ناتوان و آشفته گردد. "بزرگمهر"

28. آن که با آدم های گستاخ گفت و گو می کند، دیر یا زود به شر آنها گرفتار می شود.

29. پندارهای خواب و بیداری ما اگر ادامه یابند کم کم ساخته خواهند شد.

30. دست به کار شدن، ویژگی همه انسان های موفق است. "آلبرت هوبارد"

31. از وقتتان برای مطالعه استفاده کنید زیرا مطالعه منبع عقل و دانش است. "لوتارجی.سی ورت"

32. اگر حال و هوای خوبی داری به این دلیل است که افکار خوبی در سر داری. "راندا برن"

33. آن که انتقام می گیرد یک روز خوشحال است و آن که می بخشد، یک عمر. "امام علی (ع)"

34.عاشق کسی باش که بر دو طرفه بودن عشق اصرار می کند. "دانته"

35. غیرممکن، کلمه ای است که در فرهنگ لغت انسان های نادان یافت می شود. "ناپلئون"

36. هنگامی که مطالع را شروع می کنیم، نوعی بیداری در خود احساس می کنیم. "جیم ران"

37. هر علمی از روی خشم، محکوم به شکست است. "کوئیلو"

38. پشیمانی، اولین گام برای پوزش است.

39. اگر هر کاری را از راه صحیح آن دنبال کنید، انجامش آسان تر خواهد بود. "نورمن وینسنت پیل"

40. وقتی مرتکب اشتباهی می شوید، در حق خودتان گذشت داشته باشید.

41. بدخوی در دست دشمنی گرفتار است که هر کجا رود از چنگ عقوبت او اخلاص نیابد. "سعدی"

42. اشتباه را تصحیح نکردن، خو اشتباه دیگری است. "کنفسیوس"

43. ازدواج، میدان نبرد نیست. "باربارا دی انجلس"

44. دورهم جمع شدن موجب نیکی می گردد و تفرقه موجب رنج و عذاب است. "پیامبر اکرم (ص)"

45. نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم از بی خردی است.

46. هر چه بیشتر تصمیم بگیرید، قدرت تصمیم گیری شما بیشتر می شود. "رابینز"

47. هر اندازه که دیگران را شاد کنیم، به همان اندازه شاد می شویم. "جی.پی وسوانی"

48. هیچ زمانی برای شاد بودن بهتر از زمان حال نیست.

49.یا چنان نمای که هستی، یا چنان باش که می نمایی. "بایزید بسطامی"

50. غفلت های کوچک، راهی به سوی اشتباهات بزرگ و اتلاف زمان هستند. "جیم ران"

51.هر کاری را با خونسردی راحت تر می توان انجام داد. "نورمن وینسنت پیل"

52. تمام پیشرفت های عالمگیر خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق هستیم. "ادیسون"

53. نیکی ها بدی ها را نابود می کند. "پیامبر اکرم (ص)"